دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 3009
تعداد نوشته ها : 4
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
بهنام حاتمي

رئیس سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى استان اصفهان گفت: عدم مدیریت صحیح آب علت اصلى خشکى رودخانه زاینده رود است.

به گزارش خبرنگاردهم به نقل از مهر محمد شاهدى در جمع اعضاى شورای شهر اصفهان با اظهار نگرانى از روند خشکى رودخانه زاینده رود و خسارات جبران ناپذیر وارده به محیط زیست اصفهان افزود: این رودخانه به عنوان اصلى ترین و مهمترین عامل حفظ محیط زیست استان و تنظیم کننده اکوسیستم منطقه، روزهاى مرگ خود را سپرى مى کند و تداوم این روند، مشکلات جدى و اساسى براى اصفهان ایجاد خواهد کرد.

وى مهمترین مشکل آینده کشور و استان اصفهان را بحران آب دانست و بر لزوم استفاده صحیح و اصولى آب در حوزه زاینده رود تاکید کرد و افزود: روند فعلى استفاده از منابع آبى باعث کاهش منابع زیر زمینى و ایجاد بحران هاى جدى در بخش آب کشور و به ویژه استان اصفهان خواهد شد. رئیس سازمان نظام مهندسى کشاورزى و منابع طبیعى استان، آب را مهمترین و اصلى ترین عامل توسعه دانست و جلوگیرى از برداشت هاى بى رویه و غیراصولى در حوزه آبى زاینده‌رود را خواستار شد و گفت: علت خشکى رودخانه زاینده رود، تالاب بین المللى گاوخونى و از بین رفتن اکوسیستم منطقه، عدم مدیریت صحیح در بخش آب این حوزه است.

وی لزوم استفاده از حق آبه ها در حوزه زاینده رود را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: برنامه ریزى براى تقویت مدیریت آب این حوزه، نظارت اصولى بر برداشتهاى آب در رودخانه زاینده رود و استفاده صحیح از آب این رودخانه با بهره گیرى از کارشناسان و متخصصان امر جهت مقابله با خشکسالى، حفظ رودخانه زاینده رود، محیط زیست و اکوسیستم منطقه امری مهم و ضروری بشمار می رود که باید همواره این مسائل را لحاظ نمود.شاهدى در بخش دیگرى از سخنان خود با اشاره به آلودگى آب رودخانه زاینده رود و منابع زیرزمینى اصفهان بیان کرد: علت شیوع بیماری هاى خاص در این شهر از جمله ام اس، این آلودگیها است که باید مورد توجه مسؤولان امر قرار گیرد.

زاینده رود شاه رگ حیاتی اصفهان است

به گزارش خبرنگار دهم در بخش دیگری از این جلسه عضو هیات مدیره جمعیت حمایت از منابع طبیعى و محیط زیست، نیز در این نشست با تشریح تاریخچه رودخانه زاینده، این رودخانه را شاهرگ حیاتى شهر اصفهان بیان کرد و گفت: رودخانه زاینده رود از معدود رودخانه هاى دنیا بشمار می رود که داراى برنامه مدون تقسیم آب منطبق با اکولوژى و کشاورزى بوده و این یکى از شاهکارهاى ایرانیان است
.

مهدى بصیرى به منابع آبى بهره بردارى شده براى تامین آب اصفهان شامل تونلهاى یک و دو کوهرنگ و چشمه لنگان اشاره و افزود: با وجود این منابع، علت وقوع پدیده خشکسالى در اصفهان و خشک شدن رودخانه زاینده رود، توسعه بخشهاى صنعت و کشاورزى و بهره بردارى بىی رویه آب از این رودخانه است. وى توسعه بخشهاى کشاورزى و صنعت در اصفهان و مصرف آب در آنها را بیش از ظرفیت رودخانه زاینده رود دانست و اظهار داشت: صدور مجوز پمپاژ آب در بالادست رودخانه زاینده رود در استانهاى چهارمحال و بختیارى و اصفهان براى استفاده در بخش کشاورزى بزرگترین مشکل و خطر جدى براى این رودخانه است این عضو هیئت مدیره جمعیت پیام سبز و استاد دانشگاه صنعتى اصفهان تفکیک مدیریت حوزه زاینده رود را از دیگر مشکلات آبى این حوزه دانست و جلوگیرى از برداشتهاى بی رویه و نظارت اصولى بر منابع آبى حوزه رودخانه زاینده رود را خواستار شد و گفت: خشکسالى اصفهان، خشک شدن رودخانه زاینده رود و از بین رفتن بخش کشاورزى، درختان و فضاهاى سبز این شهر ضربه اى مهلک به اصفهان است و باید براى جلوگیرى از این امر، حوزه آبى زاینده رود در اختیار مدیریتى واحد قرار گیرد. وى تغییر خط مرزى استانهاى اصفهان و چهارمهال بختیارى را از دیگر مشکلات براى ایجاد محدودیت در منابع آبى اصفهان عنوان کرد و افزود: بی توجهى مسئولان به این امر فاجعه اى جبران ناپذیر براى استان اصفهان در پى خواهد داشت

.

به گزارش خبرنگار دهم بصیرى هدف اصلى مسؤولان استان چهارمحال و بختیارى براى تغییر خط مرزى خود با استان اصفهان را محدود کردن آب رودخانه زاینده رود و ایجاد شهرک هاى تفریحى در این منطقه دانست و از نمایندگان استان اصفهان در مجلس شوراى اسلامى و مدیریت این استان خواست براى جلوگیرى از این تغییر و استفاده کامل از آب رودخانه زاینده رود، جارى شدن آب در این رودخانه و جلوگیرى از خشک شدن درختان و فضاهاى سبز شهر اصفهان از هیچ تلاشى دریغ نکنند.

عدم مدیریت صحیح علت اصلی خشکی زاینده رود است

همچنین در این نشست شهردار اصفهان عدم مدیریت صحیح را علت اصلى خشکسالى و خشک شدن رودخانه زاینده رود بیان کرد و گفت: سوء مدیریت، عدم توجه به مباحث علمى، توسعه بی رویه و بارگذارى بدون مطالعه شهر اصفهان علت وقوع پدیده خشکسالى در این شهر است. سید مرتضى سقائیان‌نژاد با ابراز تأسف از خشک شدن رودخانه زاینده رود، اهمیت و نقش این رودخانه در تنظیم اکوسیستم منطقه و حساسیت مدیریت شهر و استان در این زمینه را یادآور شد و افزود: باید اهمیت این موضوع در ابعاد مختلف و اثرات خشکى رودخانه براى بعضى از مسؤولان شهر و استان تبیین شود

وى آثار سوء خشک شدن رودخانه زاینده رود را براى اصفهان تشریح و بر تلاش مسؤولان شهر و استان براى جارى شدن آب در سال جارى و جلوگیرى از تکرار این پدیده در سال آینده تاکید و افزود: براى تحقق این امر و پایدارى آب در رودخانه زاینده رود و حفظ اکوسیستم منطقه، برگزارى همایش و نشستهاى تخصصى در این زمینه به فواصل کوتاه با پشتوانه مطالعاتى و علمىامری مهم و ضروری است که باید در برنامه کاری مسئولین امر قرار گیرد. به گزارش خبرنگار دهمدر بخش دیگری از این جلسه رئیس شوراى اسلامى شهر اصفهان نیز مشکلات خشک سالى و خشک شدن رودخانه زاینده رود را براى شهر و شهروندان تشریح و بر اصلاح قوانین و خط مرزى استان هاى اصفهان و چهارمحال و بختیارى، جلوگیرى از برداشتهاى بی رویه از حوزه زاینده رود تاکید کرد و گفت: در 10 سال گذشته ثابت شده مدیریت مجزا براى حوزه آبى زاینده رود مناسب نبوده و باید این مدیریت به مدیریت واحد تبدیل شود

عباس حاج رسولیها بررسى و شناخت کمبودها، نارسایی ها و نیازها و برنامه ریزى براى حل مسایل، مشکلات و معضلات شهر اصفهان را وظیفه شوراى اسلامى شهر دانست و افزود: مرکز مطالعات و پژوهشهاى شوراى اسلامى شهر اصفهان باید بررسى موضوع خشکى رودخانه زاینده رود را در دستور کار خود قرار دهد و با استفاده از کارشناسان و متخصصان امر راهکارهاى عملى براى حل مشکل این رودخانه ارائه نماید.

احیای حق آبه، حق آبه داران شرق اصفهان امری ضروری است

نایب رییس شورایعالى استانها بر احیاى حق آبه هاى اصفهان، شرق اصفهان و تالاب گاوخونى تاکید و از مسؤولان و کارشناسان و اعضاى تشکلهای زیست محیطى خواست طرح جامع و کاملى در این زمینه تهیه و به این شورا ارائه نمایند تا در شورایعالى استانها موضوع بررسی شود
.

وى تنها راه حل رفع مشکل کم آبى و خشکسالى اصفهان را اجراى پروژه بهشت آباد دانست و خاطر نشان کرد: مدیریت استان خواست باید عملیاتی شدن این پروژه را دنبال نماید چرا که اکنون براى مطالعات و اجراى پروژه بهشت آباد در بودجه کشور ردیف مشخص شده گفت: با بهره بردارى از این پروژه سالانه یک میلیارد مترمکعب به ظرفیت آب اصفهان اضافه خواهد شد. به گزارش خبرنگار دهمدر بخش دیگری از این جلسه رییس کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى اسلامى شهر اصفهان نیز از بخشى و مقطعى عمل کردن مسئولان در طرحها و برنامه هاى اجرایى خبر داد و گفت: این امر در بخش آب در اصفهان نمود عینى داشته است و تصمیم گیرى مسئولان کشور براى انتقال آب به استان یزد و احداث کارخانه فولاد در این استان یکى از این نمونه تصمیم گیری ها است

مصطفى پسران بهبهانى پیگیرى حقـوقى عدم رعایت حق آبه‌هاى استان اصفهان در حوزه زاینده رود را خواستار شد و افزود: حق آبه اى که سابقه دیرینه داشته و در حقوق بین الملل نیز قابل دفاع است متاسفانه اکنون در اصفهان رعایت نمی شود و این آب به راحتی در مناطق دیگر مصرف مى شود. وى آباد کردن یک منطقه به قیمت نابودى منطقه دیگر را اصولى و منطقى ندانست و گفت: نابودى تمدن 3 هزار ساله شکل گرفته در اصفهان براى آباد کردن منطقه اى دیگر و جلب رضایت آن منطقه از نظر توسعه پایدار و عقلى و حقوقى اشتباه دانست

رییس کمیسیون عمران، معمارى و شهرسازى شوراى اسلامى شهر اصفهان، بر برجسته کردن موضوع آب رودخانه زاینده رود و تاثیر آن بر مدنیت اصفهان را وظیفه اصلى این شورا بیان و آمادگى مرکز مطالعات و پژوهشهاى شوراى اسلامى شهر اصفهان را براى برگزارى همایشى در این زمینه اعلام کرد تا تاثیرات خشکى زاینده رود بر محیط زیست، آبهاى زیرزمینى و مشکلات روحى و روانى مردم اصفهان بررسى شود. به گزارش خبرنگار دهم یکی دیگر از اعضای شوراى اسلامى شهر اصفهان هم سهل انگارى و عدم مدیریت صحیح را علت اصلى تمام مشکلات دانست و گفت: علت بروز مشکلات آب، آلودگى‌هاى هوا و منابع زیر زمینى توسعه بی رویه و علمى نبودن آن است

غلامرضا شیران بر لزوم ارزیابى زیست محیطى و اثرسنجى زیست محیطى پروژه‌هاى عمرانى تاکید و افزود: سنجش تاثیرات زیست محیطى و ارایه راهکارهاى زیست محیطى مى تواند در حل مشکلات راهگشا باشد. وى عدم نگاه جامع در مقیاس ملى و منطقه‌اى را علت وجود مشکلات بیان کرد و گفت: بخشى از خسارات وارده در بخشهاى مختلف ناشى از نگاه‌هاى محلى است

همچنین در این نشست، رییس کمیسیون فرهنگى اجتماعى شوراى اسلامى شهر اصفهان به مشکلات خشکسالى، آلودگى ها و خشکى زاینده رود اشاره و گفت: تدبیر مسؤولان کشور در این زمینه و رعایت مسایل زیست محیطى امری مهم و ضروری است. کریم نصراصفهانى از سکونت حدود 80 درصد مردم استان در حاشیه رودخانه زاینده رود و بهره مندى آنان از این رودخانه خبر داد و افزود: مسؤولان کشور باید با توجه به این موضوع و وقوع پدیده خشکسالى در اصفهان در انتقال آب حوزه زاینده رود به استان ها و شهرهاى دیگر تجدیدنظر نمایند و تدابیر لازم را براى کشت محصولات کم آب، حفظ و توسعه فضاهاى سبز براى از بین بردن آلاینده‌هاى زیست محیطى، استفاده بهتر از آب و اعمال روشهاى علمى براى آبیارى اراضى به کار گیرند

وى با بیان اینکه نمایندگان مجلس شوراى اسلامى باید براى محروم شدن مردم اصفهان از حق آبه هاى خود در حوزه زاینده رود پاسخگو باشند خاطر نشان کرد: نشستهاى کارشناسانه و ارائه راهکارهاى اجرایى براى مدیران براى رفع مشکل کمبود آب و احیاى رودخانه زاینده رود امری ضروری است که باید با جدیت دنبال شود.


دسته ها : اجتماعی
دوشنبه دوازدهم 5 1388
X